Počet bodov:
Popis:  9b

Lucka obľubuje všakovaké exotické čaje, i rozhodla sa, že si jeden z nich uvarí. Avšak jediná nádoba, ktorú našla, bol odmerný valec vysoký \(\SI{1}{\metre}\) s plochou podstavy \(\SI{1}{\deci\metre\squared}\). Ani to ju však neodradilo. Naplnila odmerný valec vodou a nechala ju zovrieť. Následne nasypala zelený čaj a čili a čaj bol hotový. Jeho hladina siahala do výšky \(\SI{0,96}{\metre}\).

Lucka si zobrala pohár s výškou \(\SI{10}{\centi\metre}\) a plochou podstavy \(\SI{0,5}{\deci\metre\squared}\) a chcela si doň čaj nabrať. Zamyslená nad jedným príkladom si ani nevšimla, žo ho do čaju ponára hore dnom. Keď už ale mala pohár v čaji, tak sa s ním trochu pozabávala. Zobrala nekonečne tenkú tyčinku a pomaly ňou zatlačila pohár až na dno valca. V akej hĺbke od okraja odmerného valca sa ustálila hladina čaja, keď pohár dosadol na dno?

Presne popíšte, čo sa s hladinou čaja vo valci v jednotlivých fázach ponárania pohára dialo. Započítajte všetky efekty. Ak sú niektoré zanedbateľne malé, nestačí to len uviesť, ale treba to ukázať aj výpočtom.

Predpokladajte, že tyčinka aj materiál samotného pohára majú nekonečne malý objem. Hoci čaj s čili je hustý, predpokladajte, že jeho hustota je rovná hustote vody.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.