Počet bodov:
Popis:  9b

V snahe zlepšiť svoje študijné výsledky z predmetu Elektromagnetizmus a optika počíta Hovorca príklady od výmyslu sveta. Minule našiel v skriptách takýto:

„Majme magnetické pole tvaru valca s polomerom podstavy \(R\). V každom jeho bode okrem bodov na osi valca má toto pole magnetickú indukciu \(B\), pričom \(B(\vec r)\) je lineárna rastúca funkcia a smer \(B\) zhodný so smerom \(\vec o \times \vec r\), kde \(\vec o\) je vektor v smere osi \(z\) umiestnený v počiatku súradnicovej sústavy. Do tohto poľa vletí proti smeru osi \(z\) elektrón rovnobežne so \(z\)-ovou osou vo vzdialenosti \(r_0\) od nej rýchlosťou veľkosti \(v_0\). Ako sa bude tento elektrón pohybovať? Možno jeho pohybu priradiť nejakú periódu? Ak áno, nájdite ju.“

Pomôžte Hovorcovi a vyriešte zadanú úlohu. Pri riešení vám odporúčame pomôcť si numerickou simuláciou.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.