Počet bodov:
Popis:  9b

Hovorca sa doma hrá s piestami a nádobami, pretože práve preberajú na mechanike termodynamiku. Dal do nádoby s objemom \(V=\SI{1}{\milli\litre}\) uzavretej piestom nejaké množstvo vody a zvyšok vyplnil vzduchom s atmosférickým tlakom. Voda aj vzduch mali teplotu \(t=\SI{20}{\celsius}\). Hovorca piestom potiahol tak, že zväčšil objem nádoby na \(5V\). Vtom začala voda vrieť. Aké najmenšie množstvo vody mohlo byť v nádobe?

Pozn.: Túto úlohu sa nám úspešne podarilo vyliečiť z nákazy. Ak ste ju už minule začali počítať, vaše predošlé výpočty sa vám budú isto hodiť.

O závislosti bodu varu od tlaku si môžete prečítať napríklad na wikipédii.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.