Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko má doma doskový kondenzátor, s ktorým sa veľmi rád hrá. Jeho kondenzátor má dosky s plochou \(S\), ktoré sú od seba vzdialené \(d\). Vezme platňu nabitú nábojom \(Q\), ktorú vloží do vnútra kondenzátora do vzdialenosti \(\frac{d}{3}\) od jednej dosky kondenzátora a hra začína. Nabitú platňu presunie do vzdialenosti \(\frac{d}{3}\) od druhej dosky. Koľko náboja pri tom pretečie z jednej dosky na druhú, ak

  1. sú dosky kondenzátora spojené len ideálnym vodičom;

  2. sú dosky kondenzátora pripojené na zdroj napätia \(U\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.