Počet bodov:
Popis:  9b

Marcel doma pozoruje ďalekohľadom oblohu. Minule ho zaujal takýto problém so satelitmi. Satelit s plochou \(S\) a hmotnosťou \(M\) je vo vzdialenosti \(r\) od Slnka, ktoré vysiela izotropne \(n\) protónov hmotnosti \(m\) každú sekundu rýchlosťou \(v\). Ako sa mení rýchlosť satelitu s časom, ak sú zrážky dokonale nepružné? Môžete predpokladať, že \(v\ll c\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.