Počet bodov:
Popis:  9b

Hovorca sa v samo-karanténe zabáva topením ľadu. Robí to však vysoko sofistikovane. Vezme nádobu s vodou izbovej teploty a nasype do nej isté množstvo ľadu. Nádobu postaví na sporák a zohrieva, kým voda v nádobe nemá \(\SI{80}{\celsius}\). Zmerajte závislosť času trvania Hovorcovej zábavky od množstva ľadu v nádobe. Vykreslite graf závislosti času zohrievania od počiatočnej hmotnosti ľadu a z nameraných dát sa pokúste určiť merné skupenské teplo topenia ľadu. Meranie vykonávajte vždy s rovnakým množstvom vody.

Pokiaľ neviete odmerať teplotu 80 °C, uskutočnite meranie v čo najväčšom rozsahu teplôt.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.