Počet bodov:
Popis:  9b

Lucka bola smutná, že jej zrušili vyučovanie, a tak sa poctivo vzdeláva doma. Keď nemôže mať prednášky, vymýšľa si úlohy sama. Práve teraz rieši takúto: Majme nádobu s vodou výšky \(\SI{16}{\centi\metre}\) a dostatočne veľkou plochou1 a nenafúknutý balónik guľového tvaru s pieskom o hmotnosti \(\SI{5}{\kilo\gram}\). Do balónika vložíme slamku s ventilom2, zaizolujeme a vysajeme vzduch. Balónik so slamkou potom vložíme do nádoby s vodou, pričom balónik padne na dno a slamka zostane nad hladinou. Koľko vzduchu musíme fúknuť do balónika, aby bola

  1. \(\frac{1}{4}\) jeho objemu nad hladinou?
  2. \(\frac{1}{5}\) jeho objemu nad hladinou?

Vyriešte aj vy túto úlohu. Hustota piesku je \(\SI{1750}{\kilo\gram\per\metre\cubed}\).


  1. Rozumej ďaleko väčšou než prierez nafúknutého balónika.↩︎

  2. veľmi sofistikovaná slamka, pochopiteľne nie plastová, Lucka myslí veľmi ekologicky↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.