Počet bodov:
Popis:  9b

Jaro si v ťažkom období robí zásoby dreva na kúrenie. Pod neďalekým kopcom si chystá kôpku, ktorú potom naloží na fúrik. Fúrik následne musí už len dostať hore kopcom do domu. Ale teraz mu vŕta v hlave – tlačiť, či ťahať fúrik hore kopcom? Ktorá možnosť je menej namáhavá, t.j. kedy vykoná menšiu prácu?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.