Počet bodov:
Popis:  9b

Nina našla na ihrisku kolotoč guľového tvaru, skladajúci sa zo štyroch obručí polomeru \(R\) a stredovej tyče, okolo ktorej sa bez trenia otáčal, pričom stredová tyč tvorila priemer každej z obručí. Nina ho roztočila na uhlovú rýchlosť \(\omega\) a potom sa chytila jednej z jeho obručí tak, že jej vzdialenosť od stredovej tyče bola tiež \(R\). Keď sa situácia trochu ustálila, Nina preliezla do stredu kolotoča a objala stredovú tyč. Aká bola obvodová rýchlosť kolotoča po tomto manévri, ak každá obruč má hmotnosť \(M\)? Dámy sa na hmotnosť nepýta, takže môžete uvažovať, že Nina má hmotnosť \(m\) a môžete ju pokladať za bod. Akú celkovú prácu pri manévri Nina vykoná?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.