Počet bodov:
Popis:  9b

Krtko v KSP miestnosti vyhrabal čiernu skrinku. Nadšený ju premiestnil do FKS miestnosti a začal ju skúmať. Zo skrinky trčali tri káble. Keď pripojil na prvý a druhý kábel zdroj napätia s hodnotou \(\num{20}\) voltov, voltmeter medzi druhým a tretím káblom mu ukázal \(\num{8}\) voltov. Keď pripojil zdroj napätia na druhý a tretí kábel, voltmeter medzi prvým a tretím káblom ukázal \(\num{15}\) voltov. Nájdite čo najviac rôznych schém vnútra skrinky, ak viete, že obsahuje iba rezistory. Za rôzne schémy sa považujú tie, ktoré sa na seba nedajú transformovať nahradením jedného rezistora niekoľkými sériovo alebo paralelne zapojenými rezistormi. Body Vám budu udelené podľa toho, koľko schém nájdete, pričom ten kto ich z Vás nájde najviac bude mať určite \(\SI{9}{b}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.