Počet bodov:
Popis:  9b

Zvyčajne sa v zadaniach fyzikálnych príkladov pod pojmom pružina chápe mierne zidealizovaná vec z reálneho sveta. Konkrétne taká, ktorá po natiahnutí z pokoja o \(x\) ťahá späť silou priamo úmernou predĺženiu, t.j. \(F=-kx\), kde kladná konštanta \(k\) je zvaná tuhosťou pružiny. Inak tomu nie je ani tu.

Pri veľkom letnom presune eráru z už spomínanej miestnosti F1-229 do miestnosti T21 si Krtko v skrini s dokonalými fyzikálnymi pomôckami všimol päť rovnakých pružín. Chvíľu sa s nimi hral a pospájal ich tak, že medzi dve z nich sériovo pripevnil paralelne spojenú zvyšnú trojicu. Potom zmeral tuhosť a zamyslel sa. Po chvíli vyrátal rovnakú tuhosť a spokojne odložil pružiny nazad do skrine. Aká je tuhosť takejto konštrukcie?


  1. miestnosť Korešpondenčného Seminára z Programovania↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.