Počet bodov:
Popis:  9b

Adam, neohrozený ľudským dôvtipom a praktickým fyzikálnym vzdelaním, sa podujal vyrobiť kladku. Prehodil lano cez pevný, vodorovný valec a začal dvíhať dáke teleso. Na jeho zármutok tento jednoduchý stroj vôbec neuľahčoval prácu tak, ako si predstavoval.

Ako si to predstavoval v skutočnosti, nevie ani on sám, ale ako to je, vie skutočnosť aj bez neho. Zmerajte, ako závisí sila, ktorou podklad brzdí lano, od dĺžky úseku lana dotýkajúceho sa valca.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.