Počet bodov:
Popis:  9b

Rodený Vígľašan Jaro počas leta sledoval Tour de France. Celkom sa mu zapáčili farebné dresy, ktoré nosili najlepší jazdci. Zaumienil si preto, že nejaký z nich získa. Keďže ale šprinty nie sú jeho silnou stránkou, povedal si, že bude Kráľom hôr. To však vyžaduje tvrdý tréning. Aby to do budúceho roka stihol, začal hneď po štátniciach.

Schytil bicykel, prilbu a vybral sa na kopec. Konštantným výkonom sa vyteperil na vrchol za 30 minút, a potom rovnakým výkonom1 zišiel dole za 15 minút. Keď prišiel domov, odometer ukazoval prejdených \(\SI{16}{\kilo\metre}\). I zamyslel sa nad tým, akej horskej kategórie bol kopec, ktorý prekonal. Na to však potrebuje poznať sklon, ktorý kvôli únave nezvláda vypočítať. Spočítajte mu ho vy!

Na teleso pohybujúce sa rýchlosťou \(v\) pôsobí proti pohybu odporová sila, ktorej veľkosť je rovná \(F=\frac{1}{2}CS\rho v^2\), kde \(C\) je koeficient odporu zohľadňujúci tvar telesa, \(S\) je čelný prierez a \(\rho\) je hustota odporového prostredia. Potrebné parametre odhadnite.


  1. aby bol konzistentný↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.