Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa už Francis konečne zmieril s tým, že Zem je guľatá, cítil v duši akési prázdno. Aby ho nejako zaplnil, rozhodol sa túto guľatú Zem zmerať. Lenže veľmi rýchlo zistil, že jeho fyzikálne zručnosti nedosahujú tie vaše. Pomôžte mu teda vy! Navrhnite spôsob, ako zmerať polomer Zeme, a potom ho aj naozaj zmerajte.

Pri riešení tejto úlohy vás výnimočne necháme spolupracovať. Najviac ale len vo dvojiciach a spolupráca sa môže týkať len praktickej časti, t.j. samotného merania.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.