Počet bodov:
Popis:  9b

Pirát Francis je okrem výdrže v pití rumu známy aj svojím neoblomným presvedčením, že Zem je plochá. Nedávno more vynieslo na breh fľašu so správou, v ktorej tvrdí, že so svojou loďou pláva po kružnici s polomerom \(r\). Aký je skutočný polomer jeho pohybu v trojrozmernom priestore, ak vieme, že Zem má polomer \(R\)?

Francis žije koncom 16. storočia a samozrejme nemá GPS, ani nemôže svoju loď priviazať o lano pribité ku kolíku zatlčenému do zeme. Polomer svojej dráhy vie určiť iba pomocou lokálneho polomeru krivosti – napríklad tak, že sa pozrie na rýchlosť vody na pravom a ľavom boku lode, alebo si od kamaráta Leonarda požičia superpresný akcelerometer, ktorým meria bočné zrýchlenie lode. Až potom vypočíta, akému polomeru dráhy to zodpovedá.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.