Počet bodov:
Popis:  9b

Plackozem má tvar nekonečnej rovnej platne, nad ktorou sa vo výške \(h\) vodorovne vznáša rovnako ploché Plackoslnko s polomerom \(R_\odot\) a teplotou \(T_\odot\). No a keďže Plackoslnko statočne pripeká, po ustálení tepelnej rovnováhy začne byť na Plackozemi poriadne horúco. Spočítajte, ako vyzerá teplota Plackozeme v každom jej bode.

Uvažujte, že Plackoslnko aj Plackozem vyžarujú ako dokonale čierne telesá. Plackozem veľmi zle vedie teplo a vyžaruje iba do polpriestoru nad sebou. Navyše platí \(R_\odot \ll h\), takže uhlový rozmer Plackoslnka pri pohľade z ľubovoľného miesta na Plackozemi je veľmi malý a môžete ho pokojne zanedbať.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.