Počet bodov:
Popis:  9b

Vladko s Katkou stoja počas jarnej rovnodennosti na brehu Neziderského jazera a pozerajú sa na krásny západ Slnka. Nad jazerom škriekajú čajky a v tŕstí kvákajú žaby, ale kvôli Vladkovej výdatnej verbálnej aktivite z toho Katka nepočuje vôbec nič. Preto ho poprosí, aby aspoň počas tejto romantickej chvíle stíchol.

Vladkovi teraz hrozí, že sa uňho počas niekoľkých nasledujúcich minút rozvinú abstinenčné príznaky. Potreboval by preto vedieť, ako dlho bude západ Slnka trvať, aby mohol obnoviť svoju akustickú produkciu. Viete mu pomôcť? A koľko by to trvalo počas letného, prípadne zimného slnovratu?

Neziderské jazero sa nachádza približne na 48. stupni severnej zemepisnej šírky. Dĺžkou západu Slnka myslíme dĺžku časového intervalu medzi prvým a posledným kontaktom slnečného disku s horizontom. Refrakciu a podobné javy môžete zanedbať.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.