Počet bodov:
Popis:  9b

Našu úpornú snahu poodhaliť taje termodynamiky sa niekto pokúša zhatiť. Do valca s piestom s plochou \(S\) s \(N\) časticami ideálneho plynu umiestnil pružinu s tuhosťou \(k\) a nulovou pokojovou dĺžkou. Týmto kanadským žartíkom sa však nenecháme odradiť. Ako vyzerajú pre náš plyn jednoduché termodynamické deje (izobarický, izochorický, izotermický a adiabatický) v \(pV\), \(pT\) a \(VT\) diagramoch, kde \(p\) nie je skutočný tlak plynu, ale zdanlivý tlak daný dodatočnou silou, ktorou treba tlačiť piest nadol, aby zostal nehybný?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.