Počet bodov:
Popis:  9b

Kvíkovi pri hre s jeho obľúbenými geomagovými guličkami prišla na um nasledujúca myšlienka – čo keby vo vákuu rozostavil šesť nábojov do tvaru pravidelného šesťuholníka tak, že sa kladný náboj \(q\) a záporný náboj \(-q\) striedajú. Akými smermi by sa tieto náboje začali pohybovať, ak predpokladáme, že v čase \(t = 0\) každý z nich nehybne stál na svojom mieste?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.