Počet bodov:
Popis:  9b

Nad zemou sa zrazu ocitol valec hmotnosti \(m\) a polomeru \(r\) rotujúci okolo svojej osi uhlovou rýchlosťou \(\omega\). Spomenutá os je vo vodorovnej rovine a vzdialenosť spodku valca od zeme je \(h\). Súčiniteľ statického, resp. dynamického trenia medzi povrchom valca a povrchom zeme je \(s\), resp. \(d\). Aká bude rýchlosť valčeka po dopade a ustálení?

Nedávno bol vo FKS príklad, ktorý bol veľmi podobný. Vo všetkých riešeniach a vzoráku sa však vyskytlo isté odignorovanie fyziky (viď 5. odstavec vzoráku). Teraz sa od vás chce viac.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.