Počet bodov:
Popis:  9b

Adam a Simon prišli s vlastnými modelmi toho, ako fungujú magnety na chladničke. Samozrejme, ich modely sú odlišné. Adama v škole naučili, že aj vodiče s prúdom, a medzi inými aj kruhové slučky, okolo seba vytvárajú magnetické pole. Permanentný magnet na chladničke si predstavuje tak, ako keby po jeho povrchu tiekol prúd a vytváral tým malú prúdovú slučku.

Naopak Simon sa inšpiroval elektrostatikou. Veď v nej sa veci tiež vedia priťahovať! Permanentný magnet si teda predstavuje ako dvojicu magnetických nábojov1 vzdialených veľmi blízko, no nie zanedbateľne, pri sebe.

Na to, aby ich fundamentálnu dišputu v ponímaní sveta rozhodli, urobili nasledovný experiment. Rozhodli sa zistiť, kedy bude mať dvojica permanentných magnetov nachádzajúcich sa tesne pri sebe menšiu energiu: v prípade, keď budú rovnaké póly vedľa seba, alebo v prípade, keď budú vedľa seba póly s rôznou polaritou. Nezabudnite túto úlohu vyriešiť pre Adamov aj Simonov prípad!

Náčrt situácie v Adamovom a Simonovom svete.
Náčrt situácie v Adamovom a Simonovom svete.

Táto úloha nevyžaduje žiadne výpočty a dá sa vyriešiť myšlienkovými úvahami.


  1. Simon a aj my vieme, že magnetické náboje (monopóly) neexistujú, napriek tomu môže stále takýto pohľad fungovať, ak pomocou nich opisujeme objekty, ktoré majú oba póly (náboje s opačnou polaritou).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.