Počet bodov:
Popis:  9b

Hmotný bod hmotnosti \(M=1000m\) si to vo voľnom priestore hasí rýchlosťou \(u\) kolmo smerom na nekonečne ťažkú stenu. Vo vzdialenosti \(L\) od steny mu však stojí v ceste zatiaľ nehybný hmotný bod hmotnosti \(m\). Koľkokrát sa hmotné body zrazia predtým, než sa prvý začne od steny vzďaľovať? Ako najbližšie k stene sa dostane? Všetky zrážky sú pružné.

Úloha síce je riešiteľná analyticky, avšak matematická stránka takéhoto postupu je náročná. Odporúčame preto použiť výpočtovú techniku.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.