Počet bodov:
Popis:  9b

Maťa každý utorok bežiac na autobus 69 z chemickej budovy na ETH vždy zaujmú mechanické otočné dvere, ktoré majú zaujímavú vlastnosť. Nech ich človek zanechá v ktorejkoľvek polohe, vždy sa dotočia do jedného konkrétneho stavu zobrazeného na obrázku. Navrhnite a nakreslite jednoduchý, čisto mechanický spôsob, ako môžu dvere fungovať. Nezabudnite objasniť, prečo váš mechanizmus funguje.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.