Počet bodov:
Popis:  9b

Kvík je, ako všetci vieme, veľký vesmírny entuziasta. Má doma parádny ďalekohľad, za ktorým trávi povážlivú časť svojho voľného času. Dovidí s ním až do istej vzdialenej galaxie, v ktorej minule zazrel kurióznu dvojhviezdu. Pozostávala z dvoch rovnako hmotných hviezd. Kvík sa rozhodol zistiť, akou rýchlosťou sa vzďaľuje spoločné ťažisko dvojhviezdy od Zeme. Za týmto účelom zmeral frekvenciu jednej spektrálnej čiary zo spektra dvojhviezdy. Keď boli obe hviezdy a Zem na jednej priamke, nameral frekvenciu \(f_0\). Keď bola spojnica hviezd kolmá na smer k Zemi, pozoroval Kvík dvojicu spektrálnych čiar s frekvenciami \(f_+\) a \(f_-\). Teraz si to už potrebuje len zrátať. Pomôžte mu s výpočtami.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.