Počet bodov:
Popis:  9b

Experimentálna úloha tejto série je síce závažná, ale rozhodne nie na obtiaž. Pokúste sa zmerať tiažové zrýchlenie s čo najväčšou presnosťou. Tým sa nemyslí len presnosť vykonaných meraní, ale aj presnosť samotnej metódy výpočtu, ktorú treba patrične podložiť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.