Počet bodov:
Popis:  9b

Kvík si skladuje rôzne chemikálie na nie úplne bezpečných miestach, napríklad fľašu kyseliny sírovej na poličke nad posteľou. Kvapalné a pevné látky sa skladujú pomerne ľahko, potreboval však vymyslieť aj to, kde uschová svoj plyn. Zostrojil si izolovanú krabicu rozdelenú prepážkou na dve rovnako veľké časti. Do jednej časti krabice napumpoval svoj plyn o známom tlaku a teplote, v druhej časti si Kvík spravil vákuum, aby tam mohol uskladniť druhý plyn, keď nejaký bude mať. Stala sa však nehoda a Kvíkovi sa podarilo spraviť do prepážky dieru. Aká je teplota a tlak plynu po ustálení tejto sústavy?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.