Počet bodov:
Popis:  9b

Samoš je veľký športovec. Rád chodieva napríklad behať alebo bicyklovať. Nedávno si všimol takú zvláštnu vec. Bežal si len tak rýchlosťou \(u\), keď tu zrazu zazrel oproti sebe rad letiacich holubov dĺžky \(l\). Holuby sa približovali rýchlosťou \(v>u\). Keď Samoš prebehol pod prvým holubom, ten sa hneď otočil a letel opačným smerom rovnako veľkou rýchlosťou \(v\). To isté spravili všetky holuby. Samoš sa zamyslel. Aký dlhý bol rad holubov po tom, čo Samoš prebehol pod posledným z nich?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.