Počet bodov:
Popis:  9b

Slávni argentínski chovatelia dobytka, Juan a Jorge Cruderovci, zavčas rána osedlali kone a vyrazili zo svojej estancíe do pampy za novými dobrodružstvami. Juan zamieril priamo v ústrety vychádzajúcemu Slnku a s bravúrnou ľahkosťou hnal koňa celých päťdesiat kilometrov. Potom sa otočil na sever a pokračoval ďalších \(\SI{50}{\kilo\metre}\). Naopak Jorge najprv odcválal \(\SI{50}{\kilo\metre}\) na sever a následne \(\SI{50}{\kilo\metre}\) na východ. Večer Jorge s prekvapením zistil, že vo vzdialenosti presne \(\SI{1}{\kilo\metre}\) vidí Juana, ako si nad pahrebou chystá voňavé asado con cuero. Na akej zemepisnej šírke sa nachádza estancía Crudero?

Svet bratov Cruderovcov je síce bohatý a drsný, ale zato jednoduchý. Zem je samozrejme dokonale guľatá a sklon jej osi môžete zanedbať. O polohe Argentíny radšej takisto nič nepredpokladajte a nájdite všetky riešenia.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.