Počet bodov:
Popis:  9b

Duško už dlhú dobu túžil po veľkom ftákopyskovi zo železného plátu, ktorého by si mohol zavesiť na stenu. Veľmi rád by si ho však vyrobil sám. Dlho rozmýšľal nad spôsobom, ako by si mohol ftákopyska vyrezať. Z bezpečnostných dôvodov radšej zavrhol lasery a veci podobné. Nakoniec mu zostala len jedna možnosť, a tou bol vodný lúč. Duško však nevedel, aký silný lúč musí použiť.

Odhadnite (a nejakým výpočtom zdôvodnite svoj odhad ;-)), aký veľký tlak vody Duško potrebuje na to, aby vedel zo železného plátu vyrezať ftákopyska.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.