Počet bodov:
Popis:  9b

Maťo opäť prežíva nervy drásajúce životné obdobie. Ďalší z jeho pokusov o zostrojenie perpetua mobile, od ktorého si toho toľko sľuboval, opäť skončil neúspechom. Jeho posledný model sa skladal z dvoch nádob spojených kapilárou, tak, ako je to znázornené na obrázku. Vodu nalial do nižšie položenej nádoby a dúfal, že začne stúpať kapilárou nahor, až dosiahne jej druhý koniec a odtiaľ bude odkvapkávať do druhej. Žiaľ, fyzikálne zákony boli proti. Maťo je s rozumom v koncoch a nevie, kde mohla nastať chyba. Vysvetlite, prečo jeho perpetuum mobile nefunguje.

Posledný pokus o Perpetuum mobile
Posledný pokus o Perpetuum mobile

Predpokladajte, že výškový rozdiel nie je priveľký, t. j. kapilárny tlak zvládne vytiahnuť kvapalinu do potrebnej výšky.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.