Počet bodov:
Popis:  9b

Molekuly v roztoku to majú ťažké. Keď je ich na jednom mieste príliš veľa, majú veľkú potrebu difundovať (samovoľne sa presúvať) na miesta, kde je ich menej. Molekuly však pociťujú silnú osobnostnú krízu, lebo netušia, kde sa to v nich berie. Aký pud ženie molekuly pri difúzii z miest s vyššou koncetráciou do miest s nižšou koncentráciou?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.