Počet bodov:
Popis:  9b

Jarke ako malej povedali, že prílivy a odlivy nastávajú kvôli tomu, že gravitačná sila Mesiaca priťahuje vodu jeho smerom. Jarke ale nešlo do hlavy, prečo potom nemáme za deň iba jeden príliv a jeden odliv, ale rovno dva! Ukážte (výpočtom), prečo dochádza k prílivu a odlivu na Zemi dvakrát za deň. Taktiež nakreslite obrázok, na ktorom sa bude nachádzať Zem, Mesiac a budú na ňom vyznačené miesta na Zemi, na ktorých dochádza k odlivu a prílivu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.