Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo sa dal na ďalšiu hipsterinu… tentokrát na domáce pečenie chleba. Dokonca si skonštruoval aj vlastný „mlyn“ – pravda, zatiaľ len fyzikálnu hračku. Kubov mlyn pozostáva zo štyroch ramien dĺžky \(\SI{30}{\centi\metre}\), na koncoch ktorých sú upevnené závažia s hmotnosťami \(1\), \(2\), \(3\) a \(\SI{4}{\kilo\gram}\). Mlyn sa môže voľne otáčať okolo priesečníka ramien. Na začiatku ho Kubo drží nehybný v polohe naznačenej na obrázku. Akú maximálnu obvodovú rýchlosť dosiahnu závažia pri svojom pohybe po tom, ako ho uvoľníme?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.