Počet bodov:
Popis:  9b

Adam1 nemá veľmi dobré spomienky na to, keď fúka a je zima… naposledy vtedy prenášal meter štvorcový hliníkového plechu a ten teda poriadne zväčšil povrch, cez ktorý unikalo z Adama teplo… ale späť k veci.

Počas pokojného chladného zimného dňa s úplnym bezvetrím2, keď sa ortuť na teplomeroch šplhá na príjemných \(\SI{-5}{\celsius}\), ľudia, a medzi nimi aj Adam, subjektívne pociťujú \(\SI{+5}{\celsius}\). Predpokladajme, že počas toho istého dňa sa náhle zmení počasie, následkom čoho začne byť celkom veterno, no na ortuťovom stĺpci nebadať žiadnu zmenu.

Odhadnite novú subjektívnu pocitovú teplotu, ktorú pocíti Adam, keď začne fúkať. Inak povedané, nájdite takú hodnotu teploty, ktorú by musel mať pokojný stojaci vzduch, aby sa Adam cítil rovnako, ako počas veterného dňa, keď je vonku \(\SI{-5}{\celsius}\).

Predpokladajte, že priemerná teplota Adamovej kože je \(\SI{37}{\celsius}\).


  1. Ten, čo spieva nádherne britskú hymnu…

  2. Zatiaľ, na Adamovo šťastie…

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.