Počet bodov:
Popis:  9b

Čajka je občas veľmi nervózna. Našťastie moderná terapeutická psychológia pozná všelijaké relaxačné cviky. Jedným z nich je vyhadzovanie plastelíny. Stačí zobrať poriadny kus plastelíny, vymodelovať z neho veľa rovnakých guľôčok s hmotnosťou \(m\) a vyhadzovať ich kolmo hore rýchlosťou \(v\). Čajka vyhodí do vzduchu kúsok plastelíny každých \(t\) sekúnd. Kvíka by zaujímalo, kedy sa celá gundža plastelíny, ktorú Čajka povyhadzovala do vzduchu, dotkne naraz zeme a koľko bude vtedy vážiť?

Pri riešení tejto úlohy neváhajte využiť počítač ;-)

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.