Počet bodov:
Popis:  9b

Jimimu sa dostala po roku pod ruku ďalšia fakt kúl sústava. Tá pozostáva z naklonenej roviny so sklonom \(\alpha\) a kvádra hmotnosti \(m\). Nuda? No veď počkajte! Naklonená rovina má špeciálne zvolený koeficient šmykového trenia \(f = \tan(\alpha)\). Jimi si pre nás všetkých pripravil špeciálny trik. Kvádru udelí rýchlosť \(v\) v smere vrstevnice (t. j. v smere kolmom na smer najrýchlejšieho poklesu výšky na naklonenej rovine). Aký bude smer a veľkosť rýchlosti kvádra po dostatočne dlhom čase?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.