Počet bodov:
Popis:  9b

Jarovi sa v poslednom čase zapáčili kmity. No veď ešte uvidíte! Predtým však potrebuje vyriešiť iný problém. Aký je rozdiel medzi kmitmi plávajúceho telesa na prakticky otvorenej hladine (more, jazero, vaňa, …) a na hladine vody nachádzajúcej sa v nádobe (pohár, miska, …)?

Zoberte si ľubovoľné teleso vhodného tvaru (plávajúce na vode ;-)) a odmerajte periódu malých kmitov a ich tlmenie1 na hladine vody, ktorá sa nachádza v nádobách rôznych polomerov (pohár, miska, vaňa, …). Je medzi meranými veličinami a veľkosťou nádoby nejaký súvis?


  1. Neviem ako vy, ale Andrej pred časom objavil, že perióda harmonického oscilátora by mala exponenciálne klesať. Viď piaty príklad prvého kola zimnej série 29. ročníka ;-)↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.