Počet bodov:
Popis:  9b

Maťo sa tento polrok naplno pustil do štúdia špeciálnej teórie relativity. V nej ho zaujala taká filozofická otázka, na ktorú by rád od vás počul odpoveď. Vedeli by ste Maťovi vysvetliť, ako medzi sebou súvisí fakt, že transformácia polohy a času (tzv. Lorentzove transformácie) sú medzi dvoma inerciálnymi vzťažnými sústavami lineárne1 s faktom, že nevieme žiadnym experimentom (ani len myšlienkovým) rozlíšiť medzi dvoma inerciálnymi vzťažnými sústavami2 (tým máme na mysli, že všetky fyzikálne zákony vyzerajú v oboch inerciálnych vzťažných sústavách rovnako)?


  1. Pod lineárnymi máme na mysli, že nové súradnice (čas a polohu) vieme vyjadriť ako lineárnu kombináciu pôvodných súradníc (čas a poloha), teda napr. \(x' = 2x + 3t\).

  2. Toto druhé tvrdenie je v skutočnosti predpokladom na odvodenie špeciálnej teórie relativity.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.