Počet bodov:
Popis:  9b

Samašec bol nedávno na veľmi zaujímavom koncerte, a tak mu napadlo, do akej najväčšej vzdialenosti je schopný ten Meky Žbirka vypekať svoju vymakanú hudbu pomocou dvoch reproduktorov s výkonom \(2 \times \SI{750}{\watt}\) vzdialených \(\SI{20}{\metre}\) od seba. Oba reproduktory sú otočené kolmo na ich spojnicu a ich zvuk sa šíri izotropne1 do celého priestoru. Okrem koncertu je všade úplné ticho a bezvetrie. Citlivosť ľudského ucha a ďalšie potrebné údaje na riešenie úlohy si samozrejme neváhajte nájsť.


  1. do všetkých smerov rovnako

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.