Počet bodov:
Popis:  9b

Tento príklad je interaktívny. Vyžaduje si internetový prehliadač s podporou JavaScriptu. V tejto sérii sa budeme zaoberať fázovými portrétmi rozličných fyzikálnych systémov. Napriek tomu, že ide o 7. úlohu, väčšina podúloh je celkom ľahká a dá sa za ňu ľahko získať dosť veľa bodov.

Čo je to fázový portrét?

Je to sústava kriviek, ktoré opisujú trajektóriu daného systému hmotných bodov. Súradnicami, ktorými sa poloha vo fázovom priestore popisuje, však nie sú len klasické polohové súradnice, ale pribudli k nim hybnosti vo všetkých smeroch. Kvôli prehľadnosti budeme skúmať iba objekty s jedným stupňom voľnosti – teda také, že ich poloha sa dá popísať jedinou súradnicou. Fázový portrét potom bude dvojrozmerný a teda ho budeme vedieť prehľadne nakresliť.

Simulácia používa JavaScript a niekedy je dosť náročná na výkon. Ak by teda niečo trhalo, treba povypínať iné aplikácie. Taktiež treba použiť dosť nový prehliadač (Chrome, Vivaldi...) a mať rozlíšenie aspoň 1280×800. FullHD je ideálne.

Čaká na vás približne 15 jednoduchých úloh. Otázky, ktoré treba zodpovedať, sú vyznačené tučným písmom a sú všetky zopakované aj v priloženom formulári. Úlohy odporúčame prechádzať v poradí, v akom sú zoradené (teda najprv prvý stĺpec, potom druhý...). Niektoré simulácie sú len pre potešenie, ale niekedy sa môže oplatiť vrátiť sa k nim a poriadne sa na ne pozrieť.

Simuláciu nájdete tu. Ako riešenie odovzdajte vyplnený formulár.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.