Počet bodov:
Popis:  9b

Samec hádže svoj obľubený čakan tvaru písmena „T“ rýchlosťou \(v\) kolmo na zvislú stenu1. Pokúste sa odhadnúť podmienku pre uhlovú rýchlosť, ktorá musí byť splnená, keď poznáme dĺžku \(l\) kovovej časti, dĺžku \(d\) drevenej časti, hmotnosť \(m\) drevenej časti, hmotnosť kovovej časti \(M\) a požadujeme, aby sa čakan mohol zapichnúť do steny, t.j. železná časť krompáča sa dotkla steny skôr, ako by to stihla drevená časť?


  1. To znamená, že počiatočná rýchlosť krompáča má smer kolmý na stenu.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.