Počet bodov:
Popis:  9b

FeFero by chcel pomôcť s úlohou do školy. Dokázali by ste mu pomôcť? Skúste odhadnúť rozmer molekúl vody na základe znalosti merného skupenského tepla vyparovania.

Na vyriešenie tejto úlohy môžete použiť aj iné konštanty pre vodu okrem samotného rozmeru molekúl vody.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.