Počet bodov:
Popis:  9b

Určte závislosť zmenšenia (zväčšenia) obrazu predmetu ležiaceho na dne misky pri zvislom pohľade naň cez (pol-)bublinu plávajúcu na vode (alebo slabom mydlovom roztoku) od polomeru bubliny a pokúste sa vysvetliť, prečo vlastne k zmenšeniu dochádza.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.