Počet bodov:
Popis:  9b

Enka umiestnila malé závažie medzi dve nenatiahnuté pružiny s počiatočnou dĺžkou \(l_0\), ktoré boli na opačných koncoch pevne prichytené tak, že sústava v pokoji vytvárala priamku. Následne vychýlila závažie v kolmom smere o 1 cm a odmerala periódu pohybu 2 s. Potom vychýlila závažie dvojnásobne v kolmom smere o 2 cm. Aká bola perióda pohybu v tomto prípade? Počiatočná dĺžka pružín je rádovo väčšia ako centimetre a tiažovú silu uvažovať nemusíte.

Pružinky

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.