Počet bodov:
Popis:  9b

Enka umiestnila malé závažie medzi dve nenatiahnuté pružiny s počiatočnou dĺžkou \(l_0\), ktoré boli na opačných koncoch pevne prichytené tak, že sústava v pokoji vytvárala priamku. Následne vychýlila závažie v kolmom smere o \(\SI{1}{\centi\metre}\) a odmerala periódu pohybu \(\SI{2}{\second}\). Potom vychýlila závažie dvojnásobne v kolmom smere o \(\SI{2}{\centi\metre}\). Aká bola perióda pohybu v tomto prípade? Počiatočná dĺžka pružín je rádovo väčšia ako centimetre a tiažovú silu uvažovať nemusíte.

Figure 1: Enkina aparatúra
Figure 1: Enkina aparatúra

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.