Počet bodov:
Popis:  9b

Robinson a Piatok našli vo fľaši starú nábojovú zbierku. Počas obdobia dažďov sa im podarilo vyriešiť všetky príklady okrem jedného z orbitálnej mechaniky, v ktorom zlomyseľní autori chceli aj presný číselný výsledok. Lenže ak namiesto papiera máte iba paličku a piesok, deliť gravitačnú konštantu druhou mocninou zemského polomeru nie je ľahké, takže po šiestich nevydarených pokusoch sa začali navzájom obviňovať z diletantstva a navyše sa pritom hrozne pohádali, aký ten polomer Zeme vlastne je.

Po dvoch týždňoch neustáleho škriepenia, keď polovica políčok s jačmeňom vyschla, všetky papagáje odleteli na tichšiu časť ostrova a nepodojené kozy sa naučili skákať v ohrade škôlku, Piatka napadlo, že spor predsa môžu rozsúdiť sami experimentom.

Pomôžte im vymyslieť čo najjednoduchší a zároveň najpresnejší spôsob, ktorým sa dá odmerať polomer Zeme. Na ostrove majú kanoe, meracie pásmo, pušky, ďalekohľad a iné bežné veci z roku 1670, prípadne si nejaké pomôcky môžu v rámci svojich možností vyrobiť. Navyše skúste pouvažovať, čo by mohli robiť, ak by bolo zamračené, noc, alebo by nemali poruke more. Nezabudnite dôkladne vysvetliť, prečo váš spôsob funguje a rádovo odhadnite, akú presnosť je ním možné dosiahnuť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.