Počet bodov:
Popis:  9b

Dokážeme na základe zvuku dopadajúcej euromince zistiť, o akú nominálnu hodnotu išlo? Odporúčame zvoliť si nejakú dobre tvrdú podlahu a experiment zopakovať dostatočne veľakrát, aby sme získali dobrú štatistiku (nezabudnite si nahrať aj šum okolia). Následne skúste odpovedať na otázku, či je nejaká korelácia medzi tvarom spektra zvuku a nominálnou hodnotou. Na analýzu zvuku odporúčame použiť program Audacity. Nebodovaný bonus nakoniec: Dokázali by ste zistiť pri náraze dvoch mincí naraz ich sumu na základe vašich výsledkov?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.