Počet bodov:
Popis:  9b

V Thajsku si Mišo kúpil zaujímavý predmet. Pozostáva zo štvorcovej dosky, ktorá sa skladá zo 121 menších rovnako veľkých homogénnych štvorčekov, ktorých strany sú rovnobežné so stranami pôvodného štvorca. Miša by zaujímalo, pod~ktorým štvorčekom má podoprieť dosku, aby sa neprevrátia. Predavač na trhu mu to však nechcel prezradiť, že vraj na to má prísť sám. Dal mu však hint. Takže jediné, čo Mišo teraz vie, je, že štvorček na pozícii \([i,j]\) váži \(1+\cos(i\pi/11)\sin(j\pi/11)\)1 gramov (Štvorčeky sú číslované v riadkoch aj v stĺpcoch od nuly.). Samozrejme, že Mišo má k dispozícii aj počítač ;).


  1. Argumenty sínusu aj kosínusu počítame samozrejme v radiánoch.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.