Počet bodov:
Popis:  9b

Paťo zas raz dostal chuť hrať sa s odpormi a vodičmi. Tak si nejaké zobral a začal ich s nadšením zapájať. Po chvíli bol z tej spleti káblov taký domotaný, že ani nevedel, aký odpor majú jeho výtvory a celá chuť ho prešla. Pomôžte mu opäť získať stratený elán a odpory, ak sú všetky rezistory rovnaké s odporom \(R\) a vodiče, ktoré ich spájajú sú dokonale vodivé.Obrázok 3-1Obrázok 3-2Obrázok 3-3

Poznámka. Nebojte sa prekresliť si tieto odporové schémy na iné - ekvivalentné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.