Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo si postavil ďalší super stroj. Ten obsahoval komoru s pohyblivým piestom, v ktorej sa nachádzal ideálny jednoatómový plyn s tlakom \(p_0\), objemom \(V_0\) a teplotou \(T_0\) v~ustálenom stave. Piest je pripojený na pružinu tuhosti \(k\). Ak odstránime plyn zo stroja, tak sa piest dotýka pravej steny nádoby. Pokojová dĺžka pružiny je rovnaká ako dĺžka celej komory. Kuba by teraz zaujímalo, aká je tepelná kapacita takéhoto systému. Predpokladajte, že tepelná kapacita materiálu pružiny a stien nádoby je zanedbateľná.

Obrázok 6

Obrázok 6

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.