Zadanie

Kubko veľmi rád jazdí na svojej škodovke. Minule mu ale známy ponúkol odviezť sa v krásnom červenom kabriolete. Aby Kubko raz a navždy dokázal, že nad škodovku niet, sadol do kabrioletu. Chvíľu sa viezol, keď tu zrazu začalo pršať! Ba čo viac, začali až krúpy padať! Nadávajúc na nedostatok strechy, dupol Kubko na plyn v snahe krúpam utiecť. Podarí sa mu to?

Kubkov kabriolet síce nemá strechu, no čelné sklo prečnieva do výšky \(h\) nad Kubkovu hlavu. Ako rýchlo musí kabriolet ísť, aby na Kubka nepadali krúpy? Kubkova hlava sa nachádza vo vodorovnej vzdialenosti \(d\) od horného okraja čelného skla. Krúpy blízko nad povrchom Zeme padajú ustálenou rýchlosťou kolmo nadol – jej veľkosť tiež vypočítajte. Môžete pri tom uvažovať, že krúpy sú dokonalé guľôčky s polomerom \(r\). V riešení od vás očakávame číselný výsledok. Všetky relevantné parametre (vrátane tých už spomínaných) preto odhadnite.

Krúpy všetci poznáme a netešíme sa keď nás zastihnú napríklad na zastávke. Ale kabriolet? Ešte horšie. No poďme pomôcť Kubkovi byť šikovný a vyhnúť sa im.

Krúpu si vieme predstaviť ako guľôčku ľadu. Keď krúpa padá z oblohy, pôsobia na ňu dve sily – tiažová, ktorá ju ťahá nadol a sila odporu vzduchu, ktorá pôsobí proti smeru pohybu a teda nahor.

Tiažovú silu vieme vyjadriť ako \(F_t = mg\), kde \(m\) je hmotnosť krúpy a \(g\) je tiažové zrýchlenie. Hmotnosť gule so známou hustotou vieme vyjadriť ako \(m=V\rho_l=\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_l\) a tiažová sila bude \(F_t = g \rho_l \frac{4}{3}\pi r^3\). \(\rho_l\) je hustota ľadu, z ktorého je krúpa – použijeme hodnotu \(\SI{920}{\kilogram\per\metre\cubed}\). \(r\) je polomer guľôčky, v našom prípade budeme riešiť takú bežnú, polcentimetrovú krúpu, teda \(r = \SI{0.25}{\centi\meter}\).

Odporovú silu zas ako \(F_{od} = \frac{1}{2}CS\rho_v v_k^2\). Čo však znamenajú jednotlivé parametre tu?

  • \(C\) je odporový koeficient; určuje sa experimentálne a závisí len od tvaru telesa – guľa je našťastie dosť bežný tvar a tak vieme, že pre guľu je v závisloti od drsnosti povrchu hodnota medzi \(\num{0.1}\) a \(\num{0.4}\) – my použijeme hodnotu \(C = \num{0.2}\)
  • \(S\) je plocha prierezu padajúceho telesa – v prípade gule je to obsah kruhu s polomerom \(r\), teda \(s=\pi r^2\);
  • \(\rho_v\) je hustota prostredia, v ktorom teleso padá, teda pre nás hustota vzduchu \(\rho_v \approx \SI{1.293}{\kilogram\per\metre\cubed}\);
  • \(v_k\) je rýchlosť, ktorou krúpa padá.

Keďže krúpa padá voľným pádom, jej rýchlosť neustále narastá – pôsobí na ňu konštantná sila \(F_t\) a tá ju zrýchľuje. S rýchlosťou ale narastá aj odporová sila, ktorá ju brzdí. V istom momente sa tak dostaneme do stavu \(F_{od}=F_t\) – vtedy sú obe sily vyrovnané a výslednica síl na krúpu pôsobiacich je nulová. Podľa prvého Newtonovho zákona (zákona zotrvačnosti) vieme, že ak výslednica síl na teleso pôsobiacich je nulová, toto zotrváva v pokoji (to nebude náš prípad), alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Znamená to, že rýchlosť krúpy (a tým ani odporová sila!) sa už nebude meniť. Takáto rýchlosť sa nazýva terminálna rýchlosť a vieme ju vypočítať ako \[ \begin{aligned} F_{od} &= F_t\\ \frac{1}{2} CS\rho_v v_k^2 &= m g\\ \frac{1}{2} C \pi r^2 \rho_v v_k^2 &=\frac{4}{3} g \rho_l \pi r^3\\ v_k^2 &= \frac{8}{3} \frac{g \rho_l \pi r^3}{C \pi r^2 \rho_v}\\ v_k &= \sqrt{\frac{8}{3} \frac{g \rho_l r}{C \rho_v}} \end{aligned} \]

Ale my všetky parametre poznáme, poďme teda zrátať rýchlosť! Po dosadení hodnôt zo vzorca vyjde hodnota \(v_k=\SI{15}{\meter\per\second}\), čo je rýchlosť, ktorou krúpa dopadá na zem… alebo na auto. Čo ale v aute? Ako dobre chráni vodiča jeho sklo? Nie ste jediní, ktorí kabriolet videli len na fotke, preto sme si vhodnú fotku našli na internete.

Figure 1: Kabriolet z internetu https://www.autofacil.es/fotos/audi/a5/fotos-audi-a5s5-cabrio-2017.html

Predstavme si krúpu v niektorom momente práve na vrchu skla. Auto sa rovnomernou rýchlosťou hýbe dopredu, krúpa zas nadol. Ak si hlavu vodiča predstavíme ako bod, potom krúpe unikne vtedy, ak za čas, za ktorý krúpa prejde smerom nadol od vrchu skla k hlave vodiča, auto zabezpečí vodičovi únik. Inak povedané, ak za čas, kým krúpa spadne vodičovi na hlavu, auto ho odnesie dosť dopredu na to, aby už nebol v dráhe krúpy.

Potrebné geometrické rozmery odhadneme z fotky – nazvime tieto vzdialenosti, vodorovnú a zvislú, ako \(s_x\) a \(s_y\), vieme ich odhadnúť napríklad ako \(s_x\approx\SI{50}{\centi\metre}\); \(s_y\approx\SI{15}{\centi\metre}\)

Pre časy musí platiť \(\frac{s_x}{v_{\mathrm{auto}}}<\frac{s_y}{v_k}\) a teda \(v_{\mathrm{auto}} > \frac{s_x}{s_y} v_k\), čiže minimálna rýchlosť auta vyjde okolo \(v_{\mathrm{auto}}=\SI{50}{\meter\per\second}\).

Pri danej rýchlosti Kubko utečie krúpe, ale uvidíme, či aj policajtom.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.